Em gái gọi từ Triều Châu – hàng họ nét thế này thì giá nhiêu nhỉ?

Em hàng tới từ triều châu.

Trắng – Sáng – Mịn – Ngọt nước.

Giá này bao nhiêu anh cũng quất.