Thăm nhà Ngân 98, gia thế khủng, 8 tầng lầuMỗi người mỗi “xì tai”, nhưng giống nhau là có nhiêu đó thời gian để sống, vậy sống cho ý nghĩa và hạn chế tối đa những sai lầm, video mình làm có thể giúp …
[