Vắc xin dại có ảnh hưởng đến sức khoẻ không?Hỏi: Bị chó mèo cắn hoặc cào, tiêm phòng dại cho trẻ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe bé không? Thấy nhiều ý kiến nói tiêm dại ảnh hưởng sức khỏe

Mời quý vị xem phần tư vấn của BS CKI Nguyễn Thị Cúc – BS Khám sàng lọc của Trung tâm tiêm chủng VNVC về vấn đề này.
[